Vattenanalys

Med vattenanalys menas en analys som visar hur ditt vatten mår. Är du spa- eller poolägare bör du genomföra dessa analyser lite då och då för att se om ditt vatten håller måttet. Med hjälp av bra utrustning kan du mäta och analysera ditt badvatten. Mätstickor, olika tabletter och digitala instrument kan hjälpa dig med detta.

Med mätstickor menas stickor som kan analysera ditt badvatten. De finns enkla stickor som mäter 1 värde och de finns mer avancerade stickor som mäter 5 värden per sticka.

Med tabletter menas tabletter för mätning av pH och klor eller brom. Till de vanligaste hör DPD och Phenol Red.

Med digitala instrument menas instrument som kan analysera ditt vatten. Instrumenten är lite mer avancerade än andra mätbara metoder och visar ett mycket tillförlitligt resultat.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)