Vattenanalys

Allt om vattenanalys för pool och spa

En liten snabb guide till poolrening

För att du skall kunna njuta av ditt poolbad bör du känna till hur du enkelt kan göra rent i din pool. Den synliga smutsen förs huvudsakligen bort via poolens filter. Den osynliga smutsen är dock värre och farligare. Du kan få bakterier som orsakar sjukdomar, svampar och alger kan börja gro. För att du skall kunna bada tryggt kan det vara bra att känna till de kemiska medel som motverkar dessa otrevligheter.

Vilka är då de kemiska produkterna?

 • Desinfektion
 • pH-justering
 • Algbekämpning
 • Flockning

Med desinfektion desinficeras ditt poolvatten för att döda organismer som bakterier, alger och svampar försvinner. De mest använda och effektivaste medel för detta är idag klor eller brom. Information om klortabletter hittar du på klortabletter.se eller poolcare.se.

Med pH-justering får du ett optimalt pH-värde. Vattnet skall inte vara för surt eller för basiskt. 7,2 och 7,6 är pH-värden som bör uppfyllas för din och poolens välmående.

Med algbekämpning menas algmedel som hindrar alger från att etablera och föröka sig i poolen. Har du redan råkat ut för alger tar du enklast bort dessa med mycket klor, genom så kallad chockklorering. Kör du regelbunden klorering behöver poolvattnet oftast inte behandlas med algmedel.

Med flockning filtrerar du ditt poolvattnet, vilket bidrar till att du behöver mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Obs! Endast pooler med sandfilter kan flockas. Flockningseller klarningsmedel fungerar genom att de bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret.

Städning och avstängning av pool inför vintersäsong

När vintersäsongen är kommen är det dags att sorgsamt låta din pool vila tills nästa sommarsäsong. Hur du gör för att städa och stänga av din pool är enkelt. Vi har några enkla tips till dig som känner dig osäker inför denna uppgift.

Bor du norr ut i landet kan hösten och vintern komma tidigare. Då får tidigare förbereda din pool inför den tuffa årstiden. När du städat ur din pool, genom att föra bort skräp och annat kan du fundera på om din pool klarar av att frysas till vintern. För om poolstommarna inte klarar av detta kan de gå sönder. Du får då isolera vattenytan så att cirkulationen kan bibehållas om du finner att poolstommarna inte kommer hålla för vintern. Kolla så att pH-värdet ligger på 7,2-7,6 och genomför klorering så vattentemperaturen i poolen understiger +7°C. Annars utsätter du dina poolstommar för skada.

Avstängningsutförandet steg för steg:

 1. Börja med att borsta poolsidorna rena och bottensug så poolen blir ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på filter.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Ta bort lejdare genom att först torka av den och sedan förvara den torrt.
 5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som klarar isexpansionen.
 6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena. Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena varit placerade.
 7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
 8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
 9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus.
 10. Ta in pumpen vintertid.
 11. Ta bort manometern på filtrets centralventil.
 12. Ta bort avtappningspluggen om värmaren inte är placeras i frostfritt utrymme. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
 13. Använd algmedel.
 14. Chockklorera genom att upplösa klor i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
 15. Vid poolens eventuella trapputrymme skall en expansionsupptagare monteras, som kan krympa med isexpansion och minska eventuella påfrestningar på trappan.
 16. Nu kan du slutligen täcka över din pool med ett poolskydd och låta den vila under hela vintertiden.

Vattenanalys

Med vattenanalys menas en analys som visar hur ditt vatten mår. Är du spa- eller poolägare bör du genomföra dessa analyser lite då och då för att se om ditt vatten håller måttet. Med hjälp av bra utrustning kan du mäta och analysera ditt badvatten. Mätstickor, olika tabletter och digitala instrument kan hjälpa dig med detta.

Med mätstickor menas stickor som kan analysera ditt badvatten. De finns enkla stickor som mäter 1 värde och de finns mer avancerade stickor som mäter 5 värden per sticka.

Med tabletter menas tabletter för mätning av pH och klor eller brom. Till de vanligaste hör DPD och Phenol Red.

Med digitala instrument menas instrument som kan analysera ditt vatten. Instrumenten är lite mer avancerade än andra mätbara metoder och visar ett mycket tillförlitligt resultat.