Vattenanalys

Allt om vattenanalys för pool och spa

Vattenanalys

Med vattenanalys menas en analys som visar hur ditt vatten mår. Är du spa- eller poolägare bör du genomföra dessa analyser lite då och då för att se om ditt vatten håller måttet. Med hjälp av bra utrustning kan du mäta och analysera ditt badvatten. Mätstickor, olika tabletter och digitala instrument kan hjälpa dig med detta.

Med mätstickor menas stickor som kan analysera ditt badvatten. De finns enkla stickor som mäter 1 värde och de finns mer avancerade stickor som mäter 5 värden per sticka.

Med tabletter menas tabletter för mätning av pH och klor eller brom. Till de vanligaste hör DPD och Phenol Red.

Med digitala instrument menas instrument som kan analysera ditt vatten. Instrumenten är lite mer avancerade än andra mätbara metoder och visar ett mycket tillförlitligt resultat.

Desinfektion

Med desinfektion menas en behandling av poolvatten med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta och sjukdomar minskas. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnas eller dödas, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer minskas så mycket att smittrisken minskas. Med hjälp av desinfektion får man även ett klart vatten.

Det finns både klorfria och klorbaserade desinfektionsmedel. Innan man tillsätter desinfektionsmedel är det viktigt att man testar badvattnet och kontrollerar att vattnets pH och alkalinitet är inom rekommenderad intervall. Om pH är för högt eller för lågt finns risk att desinfektionsmedlet inte längre har någon verkan. Om alkalinitet är för lågt är det svårt att kontrollera pH-värdet.

De klorbaserade desinfektions produkterna är framförallt framtagna för massagebad, utomhusspad och pooler. Desinfektionsmedel tillsätts för att badvattnet skall hållas klart, rent och fritt från bakterier.

Det finns även brombaserade desinfektions produkter. Brom anses vara ett bra alternativ för utomhusspabad därför att det fungerar bättre vid högre vattentemperaturer och större pH intervall. Brom kan också vara bra för personer som är känsliga för klor. Brom tillsammans med SpaChock baserat på aktivt syre ger ett klorfritt alternativ.

Vidare finns saltprodukter för klor eller brom genererande system och aktivt syre för klorfri desinfektion.

Tablettbaserade vattenanalysprodukter

Om ditt  vattens pH visar sig vara obalanserat kan röda ögon uppkomma. Är pH värdet för högt kan kalkavlagringar på väggar, ledningar, filter och elvärmare gro. Är pH värdet för lågt kan du råka ut för grönt vatten. Är vattnet däremot grumligt kan det vara för högt.

Om klor visar vara sig för högt bundet kan hudirritation uppstå. Vidare kan badkläder och hår blekas. Är det för lite klor kan däremot alger, grönt vatten, hala ytor, grumligt vatten och svarta alger bildas.

Med hjälp av tablettbaserade vattenanalysprodukter kan du analysera ditt pool- eller spavatten. Tabletterna mäter pH, klor och brom. Med hjälp av produkterna kan du undvika dessa ovanstående otrevligheter.