Vattenanalys

Allt om vattenanalys för pool och spa

Information om brom till spabad

Brom är ett grundämne med många egenskaper och användningsområden. I rumstemperatur är ämnet en rödbrun vätska som är mycket frätande i ren form. Vid hudkontakt kan koncentrerad bromlösning ge upphov till svåra bränn- och frätskador, varför man bör vara mycket försiktig vid hanteringen av detta ämne. Trots dess farlighet har man dock lyckats hitta många användningsområden för brom. Vanligast är ämnet kanske i flamskyddsmedel, men det förekommer också vid tillverkning av fotopapper och, förstås, som poolrengöring.

Som poolkemikalier har brom en viktig fördel över klor, i och med att det är verksamt inom ett mycket bredare pH-spann än klor. Detta innebär att pH-balansen inte är lika viktig för att desinficeringen ska fungera, något som kan komma väl till pass om man åker bort över några veckor och ändå vill ha en ren och smittfri pool att komma hem till. Med det sagt ska förstås pH-värdena mätas och skötas av andra anledningar.

Brom kan utan problem användas omväxlande med klor, eller till och med samtidigt som klorrengöringsmedel. Det är dock extremt viktigt att regelbundet mäta både halten av brom och av klor för att säkerställa att vattnet man badar i inte är farligt. Är halterna för låga riskerar virus, svampar och bakterier att få fotfäste i spabadet, är de för höga kan detta irritera slemhinnor och luftvägar, och till och med leda till allvarligare problem i vissa fall. Dosering av brom sker oftast via bromtabletter som doseras rakt ner i brädavloppet, men det finns också apparater, t.ex. brominatorer, som kan hålla halterna på lagom nivåer.

För poolkemikalier rekommenderar vi poolcare.se. De har ett stort utbud av produkter för inhomhusspa, utomhusspa samt för badtunna.

spabad och badtunna

Vattenanalys

Med vattenanalys menas en analys som visar hur ditt vatten mår. Är du spa- eller poolägare bör du genomföra dessa analyser lite då och då för att se om ditt vatten håller måttet. Med hjälp av bra utrustning kan du mäta och analysera ditt badvatten. Mätstickor, olika tabletter och digitala instrument kan hjälpa dig med detta.

Med mätstickor menas stickor som kan analysera ditt badvatten. De finns enkla stickor som mäter 1 värde och de finns mer avancerade stickor som mäter 5 värden per sticka.

Med tabletter menas tabletter för mätning av pH och klor eller brom. Till de vanligaste hör DPD och Phenol Red.

Med digitala instrument menas instrument som kan analysera ditt vatten. Instrumenten är lite mer avancerade än andra mätbara metoder och visar ett mycket tillförlitligt resultat.

Desinfektion

Med desinfektion menas en behandling av poolvatten med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta och sjukdomar minskas. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnas eller dödas, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer minskas så mycket att smittrisken minskas. Med hjälp av desinfektion får man även ett klart vatten.

Det finns både klorfria och klorbaserade desinfektionsmedel. Innan man tillsätter desinfektionsmedel är det viktigt att man testar badvattnet och kontrollerar att vattnets pH och alkalinitet är inom rekommenderad intervall. Om pH är för högt eller för lågt finns risk att desinfektionsmedlet inte längre har någon verkan. Om alkalinitet är för lågt är det svårt att kontrollera pH-värdet.

De klorbaserade desinfektions produkterna är framförallt framtagna för massagebad, utomhusspad och pooler. Desinfektionsmedel tillsätts för att badvattnet skall hållas klart, rent och fritt från bakterier.

Det finns även brombaserade desinfektions produkter. Brom anses vara ett bra alternativ för utomhusspabad därför att det fungerar bättre vid högre vattentemperaturer och större pH intervall. Brom kan också vara bra för personer som är känsliga för klor. Brom tillsammans med SpaChock baserat på aktivt syre ger ett klorfritt alternativ.

Vidare finns saltprodukter för klor eller brom genererande system och aktivt syre för klorfri desinfektion.