Tablettbaserade vattenanalysprodukter

Om ditt  vattens pH visar sig vara obalanserat kan röda ögon uppkomma. Är pH värdet för högt kan kalkavlagringar på väggar, ledningar, filter och elvärmare gro. Är pH värdet för lågt kan du råka ut för grönt vatten. Är vattnet däremot grumligt kan det vara för högt.

Om klor visar vara sig för högt bundet kan hudirritation uppstå. Vidare kan badkläder och hår blekas. Är det för lite klor kan däremot alger, grönt vatten, hala ytor, grumligt vatten och svarta alger bildas.

Med hjälp av tablettbaserade vattenanalysprodukter kan du analysera ditt pool- eller spavatten. Tabletterna mäter pH, klor och brom. Med hjälp av produkterna kan du undvika dessa ovanstående otrevligheter.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)