Städning och avstängning av pool inför vintersäsong

När vintersäsongen är kommen är det dags att sorgsamt låta din pool vila tills nästa sommarsäsong. Hur du gör för att städa och stänga av din pool är enkelt. Vi har några enkla tips till dig som känner dig osäker inför denna uppgift.

Bor du norr ut i landet kan hösten och vintern komma tidigare. Då får tidigare förbereda din pool inför den tuffa årstiden. När du städat ur din pool, genom att föra bort skräp och annat kan du fundera på om din pool klarar av att frysas till vintern. För om poolstommarna inte klarar av detta kan de gå sönder. Du får då isolera vattenytan så att cirkulationen kan bibehållas om du finner att poolstommarna inte kommer hålla för vintern. Kolla så att pH-värdet ligger på 7,2-7,6 och genomför klorering så vattentemperaturen i poolen understiger +7°C. Annars utsätter du dina poolstommar för skada.

Avstängningsutförandet steg för steg:

 1. Börja med att borsta poolsidorna rena och bottensug så poolen blir ren.
 2. Backspola filtret ordentligt ca 5 minuter. Ställ därefter centralventilens handtag på filter.
 3. Bryt den elektriska strömmen i huvudcentralen.
 4. Ta bort lejdare genom att först torka av den och sedan förvara den torrt.
 5. Ta ur silkorgen och klaffluckan ur bräddavloppet. Montera därefter en expansionsflaska eller cellplastbitar där silkorgen suttit, som klarar isexpansionen.
 6. Ta bort de ställbara insprutningsmunstyckena. Är reningsverket placerat under poolens vattennivå skall vinterpluggar monteras där insprutningsmunstyckena varit placerade.
 7. Ta upp belysningsinsatsen och förvara den i en plastpåse på poolkanten.
 8. Filtertanken skall dräneras på vatten genom att avtappningspluggen vid botten av tanken lossas.
 9. Lossa pumpens lock och tag ur silkorgen. Ta bort avtappningspluggarna på pumphus och förfilterhus.
 10. Ta in pumpen vintertid.
 11. Ta bort manometern på filtrets centralventil.
 12. Ta bort avtappningspluggen om värmaren inte är placeras i frostfritt utrymme. Finns ej plugg, lossa rörkopplingen mellan filter och värmare, så att värmaren töms på allt vatten.
 13. Använd algmedel.
 14. Chockklorera genom att upplösa klor i en hink med ljummet vatten och häll detta i poolen.
 15. Vid poolens eventuella trapputrymme skall en expansionsupptagare monteras, som kan krympa med isexpansion och minska eventuella påfrestningar på trappan.
 16. Nu kan du slutligen täcka över din pool med ett poolskydd och låta den vila under hela vintertiden.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)