Poolskador

Det finns många skador som kan uppstå på din pool om du missköter den. Skador som du själv kan undvika genom att desinfektera och se efter din pools hälsa är enkla att undvika. Andra skador som orsakats av väderfenomen är dock svårare att rå på.

Om din pool börjar läcka vatten bör du stänga av reningsverket för att plugga igen in- och utlopp. Om poolen trots detta fortsätter läcka vatten så kan ett läckage hos en liner och/eller lampa uppstått. Din liner bör dock hålla i 10-12 år. Om du trots detta misstänker ett läckage på din liner bör du noggrant kolla alla skarvar. Finner du trots detta inga skador bör du kontakta din återförsäljare för vidare råd.

Uppstår tekniska problem med din pool kan det vara bra om du undersöker pumpen, filtret och kopplingar. Testa gör felsökningar och upptäck på så vis eventuella fel.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)