Vattenanalys

Allt om vattenanalys för pool och spa

Rengöring av filter

Med hjälp av olika rengöringsprodukter kan du få rena filter som gör gott för din pool. Sandfilter bör rengöras ofta. Genom backspolning får du igentäppta filter att bli rena. Rengör du inte dina filter får du räkna med sämre cirkulation och dålig lukt. Om poolen luktar äckligt kommer ingen vilja bada i den och smutsen bildar lager. Åtgången på kemikalier blir onödigt kostsam.

Poolskador

Det finns många skador som kan uppstå på din pool om du missköter den. Skador som du själv kan undvika genom att desinfektera och se efter din pools hälsa är enkla att undvika. Andra skador som orsakats av väderfenomen är dock svårare att rå på.

Om din pool börjar läcka vatten bör du stänga av reningsverket för att plugga igen in- och utlopp. Om poolen trots detta fortsätter läcka vatten så kan ett läckage hos en liner och/eller lampa uppstått. Din liner bör dock hålla i 10-12 år. Om du trots detta misstänker ett läckage på din liner bör du noggrant kolla alla skarvar. Finner du trots detta inga skador bör du kontakta din återförsäljare för vidare råd.

Uppstår tekniska problem med din pool kan det vara bra om du undersöker pumpen, filtret och kopplingar. Testa gör felsökningar och upptäck på så vis eventuella fel.

En liten snabb guide till poolrening

För att du skall kunna njuta av ditt poolbad bör du känna till hur du enkelt kan göra rent i din pool. Den synliga smutsen förs huvudsakligen bort via poolens filter. Den osynliga smutsen är dock värre och farligare. Du kan få bakterier som orsakar sjukdomar, svampar och alger kan börja gro. För att du skall kunna bada tryggt kan det vara bra att känna till de kemiska medel som motverkar dessa otrevligheter.

Vilka är då de kemiska produkterna?

  • Desinfektion
  • pH-justering
  • Algbekämpning
  • Flockning

Med desinfektion desinficeras ditt poolvatten för att döda organismer som bakterier, alger och svampar försvinner. De mest använda och effektivaste medel för detta är idag klor eller brom. Information om klortabletter hittar du på klortabletter.se eller poolcare.se.

Med pH-justering får du ett optimalt pH-värde. Vattnet skall inte vara för surt eller för basiskt. 7,2 och 7,6 är pH-värden som bör uppfyllas för din och poolens välmående.

Med algbekämpning menas algmedel som hindrar alger från att etablera och föröka sig i poolen. Har du redan råkat ut för alger tar du enklast bort dessa med mycket klor, genom så kallad chockklorering. Kör du regelbunden klorering behöver poolvattnet oftast inte behandlas med algmedel.

Med flockning filtrerar du ditt poolvattnet, vilket bidrar till att du behöver mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Obs! Endast pooler med sandfilter kan flockas. Flockningseller klarningsmedel fungerar genom att de bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret.