Information om brom till spabad

Brom är ett grundämne med många egenskaper och användningsområden. I rumstemperatur är ämnet en rödbrun vätska som är mycket frätande i ren form. Vid hudkontakt kan koncentrerad bromlösning ge upphov till svåra bränn- och frätskador, varför man bör vara mycket försiktig vid hanteringen av detta ämne. Trots dess farlighet har man dock lyckats hitta många användningsområden för brom. Vanligast är ämnet kanske i flamskyddsmedel, men det förekommer också vid tillverkning av fotopapper och, förstås, som poolrengöring.

Som poolkemikalier har brom en viktig fördel över klor, i och med att det är verksamt inom ett mycket bredare pH-spann än klor. Detta innebär att pH-balansen inte är lika viktig för att desinficeringen ska fungera, något som kan komma väl till pass om man åker bort över några veckor och ändå vill ha en ren och smittfri pool att komma hem till. Med det sagt ska förstås pH-värdena mätas och skötas av andra anledningar.

Brom kan utan problem användas omväxlande med klor, eller till och med samtidigt som klorrengöringsmedel. Det är dock extremt viktigt att regelbundet mäta både halten av brom och av klor för att säkerställa att vattnet man badar i inte är farligt. Är halterna för låga riskerar virus, svampar och bakterier att få fotfäste i spabadet, är de för höga kan detta irritera slemhinnor och luftvägar, och till och med leda till allvarligare problem i vissa fall. Dosering av brom sker oftast via bromtabletter som doseras rakt ner i brädavloppet, men det finns också apparater, t.ex. brominatorer, som kan hålla halterna på lagom nivåer.

För poolkemikalier rekommenderar vi poolcare.se. De har ett stort utbud av produkter för inhomhusspa, utomhusspa samt för badtunna.

spabad och badtunna

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)