Hur du startar din pool till sommaren

Funderar du på att sätta igång din pool till sommaren?

Då har vi tips till dig. Om du följer följande punkter bör du inom kort ha en härlig pool till ditt förfogande.

  • Börja med att återmontera pooldetaljer, som tagits bort inför vintern. Detta gör du enkelt genom att stänga tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.
  • När du återmonterat dina pooldetaljer kan du börja fylla poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
  • Tänk på att pumpen inte får startas utan vatten. Annars kan du skada axeltätningen. Fyll sedan vatten i huset för silkorgen på pumpen.
  • Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen och ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck sedan ned handtaget, för då underlättas vridningen.
  • Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen efter ca max 3 minuter och vattnet passerar siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola ca 2 minuter tills vattnet i siktglaset är klart.
  • Stanna pumpen och vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola ca 30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter.
  • Stäng av ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen igen. Tänk på att stänga av pumpen innan du ändrar läget på centralventilen.
  • Nu kan du testa och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Dessa pH-värden är rätt i pool och bör eftersträvas. Klorera sedan med chockklor via bräddavloppet till klorvärde 2 ppm (mg/l).
  • Kör du upprepad klordosering bör du vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret skall hinna lösas upp.
  • Efter ett dygn kan du borsta rent poolens golv och väggar samt bottensuga botten.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)