En liten snabb guide till poolrening

För att du skall kunna njuta av ditt poolbad bör du känna till hur du enkelt kan göra rent i din pool. Den synliga smutsen förs huvudsakligen bort via poolens filter. Den osynliga smutsen är dock värre och farligare. Du kan få bakterier som orsakar sjukdomar, svampar och alger kan börja gro. För att du skall kunna bada tryggt kan det vara bra att känna till de kemiska medel som motverkar dessa otrevligheter.

Vilka är då de kemiska produkterna?

  • Desinfektion
  • pH-justering
  • Algbekämpning
  • Flockning

Med desinfektion desinficeras ditt poolvatten för att döda organismer som bakterier, alger och svampar försvinner. De mest använda och effektivaste medel för detta är idag klor eller brom. Information om klortabletter hittar du på klortabletter.se eller poolcare.se.

Med pH-justering får du ett optimalt pH-värde. Vattnet skall inte vara för surt eller för basiskt. 7,2 och 7,6 är pH-värden som bör uppfyllas för din och poolens välmående.

Med algbekämpning menas algmedel som hindrar alger från att etablera och föröka sig i poolen. Har du redan råkat ut för alger tar du enklast bort dessa med mycket klor, genom så kallad chockklorering. Kör du regelbunden klorering behöver poolvattnet oftast inte behandlas med algmedel.

Med flockning filtrerar du ditt poolvattnet, vilket bidrar till att du behöver mindre kemikalier för att vattnet skall bli rent och klart. Obs! Endast pooler med sandfilter kan flockas. Flockningseller klarningsmedel fungerar genom att de bildar större partiklar av mikrosmutsen, så att de kan fastna i filtret.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)