Desinfektion

Med desinfektion menas en behandling av poolvatten med fysikaliska eller kemiska medel så att risken för överföring av smitta och sjukdomar minskas. Detta innebär inte att alla mikroorganismer avlägsnas eller dödas, utan att mängden av potentiellt patogena mikroorganismer minskas så mycket att smittrisken minskas. Med hjälp av desinfektion får man även ett klart vatten.

Det finns både klorfria och klorbaserade desinfektionsmedel. Innan man tillsätter desinfektionsmedel är det viktigt att man testar badvattnet och kontrollerar att vattnets pH och alkalinitet är inom rekommenderad intervall. Om pH är för högt eller för lågt finns risk att desinfektionsmedlet inte längre har någon verkan. Om alkalinitet är för lågt är det svårt att kontrollera pH-värdet.

De klorbaserade desinfektions produkterna är framförallt framtagna för massagebad, utomhusspad och pooler. Desinfektionsmedel tillsätts för att badvattnet skall hållas klart, rent och fritt från bakterier.

Det finns även brombaserade desinfektions produkter. Brom anses vara ett bra alternativ för utomhusspabad därför att det fungerar bättre vid högre vattentemperaturer och större pH intervall. Brom kan också vara bra för personer som är känsliga för klor. Brom tillsammans med SpaChock baserat på aktivt syre ger ett klorfritt alternativ.

Vidare finns saltprodukter för klor eller brom genererande system och aktivt syre för klorfri desinfektion.

No Comments.

Leave a Reply

(måste anges)

(måste anges)