Vattenanalys

Allt om vattenanalys för pool och spa

Information om brom till spabad

Brom är ett grundämne med många egenskaper och användningsområden. I rumstemperatur är ämnet en rödbrun vätska som är mycket frätande i ren form. Vid hudkontakt kan koncentrerad bromlösning ge upphov till svåra bränn- och frätskador, varför man bör vara mycket försiktig vid hanteringen av detta ämne. Trots dess farlighet har man dock lyckats hitta många användningsområden för brom. Vanligast är ämnet kanske i flamskyddsmedel, men det förekommer också vid tillverkning av fotopapper och, förstås, som poolrengöring.

Som poolkemikalier har brom en viktig fördel över klor, i och med att det är verksamt inom ett mycket bredare pH-spann än klor. Detta innebär att pH-balansen inte är lika viktig för att desinficeringen ska fungera, något som kan komma väl till pass om man åker bort över några veckor och ändå vill ha en ren och smittfri pool att komma hem till. Med det sagt ska förstås pH-värdena mätas och skötas av andra anledningar.

Brom kan utan problem användas omväxlande med klor, eller till och med samtidigt som klorrengöringsmedel. Det är dock extremt viktigt att regelbundet mäta både halten av brom och av klor för att säkerställa att vattnet man badar i inte är farligt. Är halterna för låga riskerar virus, svampar och bakterier att få fotfäste i spabadet, är de för höga kan detta irritera slemhinnor och luftvägar, och till och med leda till allvarligare problem i vissa fall. Dosering av brom sker oftast via bromtabletter som doseras rakt ner i brädavloppet, men det finns också apparater, t.ex. brominatorer, som kan hålla halterna på lagom nivåer.

För poolkemikalier rekommenderar vi poolcare.se. De har ett stort utbud av produkter för inhomhusspa, utomhusspa samt för badtunna.

spabad och badtunna

Rengöring av filter

Med hjälp av olika rengöringsprodukter kan du få rena filter som gör gott för din pool. Sandfilter bör rengöras ofta. Genom backspolning får du igentäppta filter att bli rena. Rengör du inte dina filter får du räkna med sämre cirkulation och dålig lukt. Om poolen luktar äckligt kommer ingen vilja bada i den och smutsen bildar lager. Åtgången på kemikalier blir onödigt kostsam.

Poolskador

Det finns många skador som kan uppstå på din pool om du missköter den. Skador som du själv kan undvika genom att desinfektera och se efter din pools hälsa är enkla att undvika. Andra skador som orsakats av väderfenomen är dock svårare att rå på.

Om din pool börjar läcka vatten bör du stänga av reningsverket för att plugga igen in- och utlopp. Om poolen trots detta fortsätter läcka vatten så kan ett läckage hos en liner och/eller lampa uppstått. Din liner bör dock hålla i 10-12 år. Om du trots detta misstänker ett läckage på din liner bör du noggrant kolla alla skarvar. Finner du trots detta inga skador bör du kontakta din återförsäljare för vidare råd.

Uppstår tekniska problem med din pool kan det vara bra om du undersöker pumpen, filtret och kopplingar. Testa gör felsökningar och upptäck på så vis eventuella fel.